Uvažavajući trenutnu situaciju u poduzetništvu općine Čepin poduzela je mjere radi pružanja podrške malim i srednjim poduzetnicima, te je osigurala potporu stručnog tima;

Poduzetnici se mogu javiti u REGIONALNU UDRUGU POSLODAVACA Mljetska  40, Osijek
OIB:  82466134166 MB:  2722534 Tel/Fax:  031/ 383-548 Mob:  099/2781279e- mail: rup.osijek@gmail.com gdje će im biti pružene informacije i potpora u svezi:

1. Statusna pitanja – registracija, do registracija i  prekršajna i kaznena odgovornost
članova uprave,
2. problematika iz radnih sporova
3. osiguranje tražbine i ovrha
4. područje imovinsko pravnih odnosa, urbanistička problematika i legalizacija objekata
5. područje problematike iz područja  pred stečajne nagodbe, te područje prethodnog
postupka u stečaju i sva problematika vezana za provođenje stečaja.

Planiramo održavanje seminara u prostorijama Općine sa temom:  Stanje u poduzetništvu  i pomoć u poslovanju gdje bi svi poduzetnici pripremili pitanja na koja bi se odgovaralo i otvorio put daljnje suradnje upravo iz razloga što se nemaju kome obratiti za pomoć za određene vidove poslovanja, a za koje osobno nisu stručni. Pozivamo poduzetnike da se obrate izravno u Regionalnu udrugu poslodavaca ili općini Čepin (odjel za gospodarstvo) sa prijedlogom pitanja i tema o kojima bi željeli da se izlaže.

O terminu predavanja bit će te obaviješteni na službenim stranicama općine Čepin.