Ministarstvo vanjskih i europskih poslova moli sve hrvatske državljane koji se trenutno nalaze u kriznoj  situaciji u inozemstvu, a namjeravaju se vratiti u Republiku Hrvatsku da ispune  postavljeni obrazac kako bi ih nadležna diplomatska misija ili konzularni ured mogao kontaktirati i osigurati im odgovarajuće upute i preporuke za siguran povratak.

https://gov.hr/povratak-hrvatskih-drzavljana-iz-inozemstva-u-kriznoj-situaciji/3103?fbclid=IwAR1NUtIyZ6NnH0Fu6zRWkuzU8DEUOrR8bIIdwZh6HqNvLOkACUbqvhiPjTQ