Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

Ispitivanje plodnosti tla u užem smislu podrazumijeva uzimanje uzoraka tla, analizu ili procjenu mehaničkog sastava tla, agrokemijske analize tla i tumačenje rezultata sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 47/19).

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek organizira edukacije tijekom srpnja 2020. godine.

Za mještane svih naselja općina Čepin, Vladislavci i Vuka radionica će se održati 17. srpnja 2020. godine u Hrvatskom domu u Čepinu, Kralja Zvonimira 105, u terminu od 09:00 do 14:00 sati.

Planirano vrijeme trajanja ove jednodnevne edukacije je pet sati, sa slijedećim temama:

– Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta

– Pravilno uzimanje uzoraka tla

– Označavanje i dostavljanje uzoraka tla

– Značaj provedbe analize uzoraka tla

– Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Prijave za sudjelovanje na edukacijama poljoprivredni proizvođači mogu izvršiti do dana održavanja edukacije elektroničkim putem – preko stranice Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, na adresi: https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/ ili na dan edukacije izravnim upisom kod predavača.