u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Beketinci uz  kanale: Davidovača 1, Davidovača 2, Rijeka Vuka, Glavni,  Loncija, Bobotski, Krčevine, Desni Rukav, Stara Vuka III.


Naručitelj izrade geodetskog elaborata su OPĆINA ČEPIN, Kralja Zvonimira 105, Čepin.

Na javni uvid pozivaju se nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama koje su predmet zahvata 379,761,776,846,1089,1121,1124,1125,1132,1143,1144,1145,1160,1163,1164,1190,1192,1196,1203,1208,1201/1,236/1,625/1,626/2,630/3,634/2,635/2,635/3,638/1,638/2,903/1 u K.O. Beketinci,

kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s predmetnim česticama:

K.O.Punitovci : 2797

K.O. Čepin:  5407/1

K.O. Vuka  986,,993/2,1061

Uvidu u geodetski elaborat mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.
Javni uvid u geodetskii elaborat izrađen od tvrtke GEO-Osijek d.o.o., Osijek,  održat će se u ponedjeljak, 18.03.2019. godine od 9,00 do 14,00 sati u prostoriji OPĆINSKE VIJEĆNICE OPĆINE ČEPIN, Kralja Zvonimira 105, Čepin,  na kojem stranke mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat i potpisat izvješće.

Uvid u cjelokupan tekst Poziva na javni uvid možete preuzeti ovdje