u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Čepinski Martinci uz  kanale: Loncija, Poganovačko Kravički, Travnjak, Kuštajn, Zubović, Čalić,Bobotski, Lozovac .


 

Naručitelj izrade geodetskog elaborata su OPĆINA ČEPIN, Kralja Zvonimira 105, Čepin.

K.O.Beketinci: 188/2

K.O. Čepin:  5407/1

K.O. Brođanci: 1586,1587

Uvidu u geodetski elaborat mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

Javni uvid u geodetskii elaborat izrađen od tvrtke GEO-Osijek d.o.o., Osijek,  održat će se u ponedjeljak, 18.03.2019. godine od 9,00 do 14,00 sati u prostoriji OPĆINSKE VIJEĆNICE OPĆINE ČEPIN, Kralja Zvonimira 105, Čepin,  na kojem stranke mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat i potpisat izvješće.

Uvid u cjelokupan tekst Poziva na javni uvid možete preuzeti ovdje