u geodetski elaborat izrađen u svrhu evidentiranja vodnog dobra za zahvat u prostoru: EVIDENTIRANJE VODNOG DOBRA UZ VODNE GRAĐEVINE OSNOVNE MELIORACIJSKE ODVODNJE U K.O. ČEPIN, kanali: Salaj, Bobotski, Mitl-Glavančina, Kanal br. 2, Pomoćin, Kanal br. 4, Voraček, Stara Glavančina, Čepinski rit, Podrumina, Buban.

Naručitelj izrade geodetskog elaborata su HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Na javni uvid pozivaju se nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama 4649, 5131, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664/3, 4664/2, 4664/1, 4665, 4666, 4667, 4668, 5133, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 5466, 5135, 4798, 5467, 5131, 5138, 4813/3, 4813/1, 4814/3, 4814/1, 5574, 4820, 4824, 5575, 4845, 4847, 4851, 4852, 4853, 5136, 5472, 4646, 5149, 5473, 4687, 5474, 4741, 5148, 5475, 4755, 5476, 4761, 5477, 4797/3, 4797/1, 5146, 4787, 4794, 4788, 4792, 4789, 5137, 4800/7, 5145, 5491, 4783, 5632, 5144, 4805/2, 5142, 4804/5, 4804/3, 5141, 4803/5, 5140, 4812, 5298, 5297, 4815, 5296, 4817, 5300, 4821, 4505, 4504, 4503, 4502, 5180, 4501, 4500, 4499, 4498, 4497, 4496, 4495, 4494, 4493, 4492, 4491, 4490, 4489, 4488/2, 4488/1, 4487, 4486, 4485, 4484, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 5174, 5499, 5173, 5188, 4476/3, 4476/1, 4476/2, 5512, 4834, 4833, 4832, 4831, 4830, 4829, 5293, 4828, 5508, 4827, 5294, 4826, 4843, 5584, 5303, 5577/1, 5577/2, 5309, 5312, 5581, 5313, 4854, 5184, 5511, 5183, 5182, 5181, 5509, 5290, 5291, 5292, 4839, 5286, 4838, 5287, 4837, 5185, 5289, 5510, 4836, 4835, 5408, 5278, 5186, 5288, 5279, 5276, 4884, 4882, 5280, 4881, 5281, 5593, 4880, 5282, 4879, 5283, 4877, 5592, 5284, 4876, 5285, 4873, 5328, 4871, 5326, 5585, 4870, 5323, 4869, 5322, 4868, 5321, 4867, 5320, 4866, 5319, 4862, 5318, 4861, 5587, 5317/1, 4856, 5314, 4857, 5270, 4888, 4892, 5271, 5331, 5590, 4878, 5332, 5594, 4865, 4860, 4858, 5589, 5586, 5582, K.O. Čepin,

kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s predmetnim česticama:

K.O. Čepin:(k.č.: 5492, 5493, 4804/1, 4805/1, 4804/4, 4804/2, 4803/2, 4802/1, 4803/4, 4814/2, 3941, 3953, 4883/3, 5470, 5471, 5132, 5469, 5468, 5573, 5299, 5513, 5177, 5504, 5578, 5579, 5577/1, 5580, 5187, 4093, 5570, 5571, 5583, 5566,  4818, 5304, 5277, 4864)
K.O. Ivanovac ( k.č.: 1035, 1107/3, 1020/21, 380, 403, 1022/1, 1347, 1023, 1014, 1021/5, 1037/37, 1038/1, 219, 1345, 365, 364, 363, 362, 361)
K.O. Briješće k.č. 2524/1, 2526, 2524/7, 2521/440, 2521/251, 2521/14, 2523/5, 2521/349, 2521/250, 2521/414, 2521/24, 2521/30, 2521/60, 2521/58, 2521/59, 2521/136, 2521/13, 2521/20, 2523/3, 2523/4, 2523/8, 2525, 2524/6, 2524/12, 2524/16, 2527/13, 2527/9)
K.O. Paulin Dvor (k.č.  311)
K.O. Vladislavci  (k.č.  831, 822)
Uvidu u geodetski elaborat mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

Javni uvid u geodetski elaborat izrađen od „METIDA“ d.o.o. Daruvar,  održat će se u četvrtak i petak, 07-08.03. 2019. godine od 10 – 13h i od 14 – 16h sati u prostoriji OPĆINSKE VIJEĆNICE OPĆINE ČEPIN, Kralja Zvonimira 105, Čepin, na kojem stranke mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat i potpisat izvješće.

Uvid u cjelokupan tekst Poziva na javni uvid možete preuzeti ovdje