Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca), je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem (prema abecednom redu prezimena), i to:

1. Sanja Arambašić
2. Zvonko Bježančević
3. Dario Brajko
4. Dragana Fuglinski
5. Daliborka Jarabek
6. Meri Kukuĉka
7. Tihana Lijić
8. Lara Liović-Nadaždi
9. Kornelije Pejić
10. Nataša Šarčević
11. Mirta Valenteković
12. Gabrijela Vukelić

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (.pdf dokument)

Lista kandidata (.PDF dokument)