Pozivamo sve zainteresirane na prezentaciju Strateškog plana RH u okviru ZPP-a te mogućnosti koje nudi u razdoblju 2023.-2027. godine.

Strateški plan Republike Hrvatske u okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. (SP ZPP RH) jest programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije).

Prezentacija je namijenjena svima koji u slijedećem obračunskom razdoblju, 2023.-2027. planiraju korištenje sredstava iz fonda Ruralnog razvoja.

Radionica će se održati 2.ožujka u 17 sati u prostoru hrvatskog doma u Čepinu.

Ovom radionicom želimo zainteresiranima pružiti savjetodavnu podršku u definiranju uvjeta prihvatljivosti prijavitelja, planiranih investicija i načina njihovog sufinanciranja sredstvima EU fondova.