Općina Čepin poziva mještane na svečanost otvaranja Centra za kulturu Općine Čepin koja će se održati u petak, 22. veljače 2019.godine, u 14:00 sati. Centar za kulturu izgrađen je i rekonstruiran uz pomoć INTERREG V-A HUNGARY-CROATIA COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.

Projekt naziva „Pretvaranje kulturnog naslijeđa „Šokaca“ u turističku atrakciju Šokci“ prvi je takav projekt u turizmu koji je sufinanciran iz navedenog fonda za razvoj turističke atrakcije na temeljima šokačke tradicionalne baštine. Razvijao se uz prekograničnu suradnju s gradom Mohačom iz Mađarske.

Ovim projektom omogućeno je redizajniranje i obnova derutnog i zastarjelog Centra za kulturu u Čepinu sa svom infrastrukturnom opremom, te je nabavljena oprema u vidu tradicionalnih narodnih nošnji i instrumenata, pozornica, interaktivna oprema i namještaj za prostorije.

Tijekom trajanja projekta održane su dvije manifestacije u Čepinu – Čepinsko čijalo 2018. i Čepinski suncokreti 2018., kada je ostvarena suradnja s Mohačkom čitaonicom Šokaca u Mohaču, te je čepinski KUD „I.K.Adamović“ gostovao na brojnim manifestacijama u sklopu projekta koje su se održavale u Mohaču.

U razdoblju provedbe projekta ovaj novi Centar za kulturu svjedočanstvo je kako je europskim i vlastitim sredstvima našoj sredini omogućen razvoj turizma i lokalne ponude u sklopu manifestacija koje čuvaju kulturnu baštinu Šokaca i nude bogatu etno i gastronomsku ponudu općine Čepin.

Program će svojim nastupom uveličati dječja sekcija KUD „I.K.Adamović“ iz Čepina. Djeca su naša budućnost i ovakvi projekti rade se prije svega za njih.