Obzirom na novonastalu situaciju vezanu za koronavirus (Covid-19), pozivamo sve proizvođače s područja LAG-a Vuka-Dunav koji imaju poljoprivredne i prehrambene proizvode, a vrše dostavu ili žele svoje proizvode plasirati putem online prodaje, ili nam možete nekoga preporučiti, da se jave djelatnicama LAG-a Vuka-Dunav na:

Prikupljeni podatci biti će objavljeni na stranicama LAG-a Vuka-Dunav, sadržavati će kontakt podatke proizvođača sa proizvodima, te će se isti svakodnevno ažurirati.