Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije dostavio je podnositeljima zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2014. godine, zaključke kojim ih je pozvao da do 1. srpnja 2014. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili produže rok za dostavu dokumentacije.

Pročitajte više u dokumentu ovdje “Poziv za podositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada” (.PDF)