Općina Čepin objavljuje javni poziv za predlaganje vašeg programa/aktivnosti za 2009.g. koji treba sadržavati: obrazloženje programa/aktivnosti, financijski plan – odnosno specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa/aktivnosti u kojem će se navesti podatke o ukupnim troškovima, o djelu sredstava koja osiguravate iz vlastitih i drugih izvora, te o djelu sredstava za koja predlažete da ih osigura općina Čepin.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEPIN
Upravni odjel za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Klasa: 612-01/08-01/30
Ur.broj: 2158/05-08-1

Čepin, 20. listopada  2008.g.

JAVNI POZIV

PREDMET: Poziv za predlaganje programa/aktivnosti javnih potreba u Društvenim djelatnostima Općine Čepin za 2009.g.

Općina Čepin objavljuje javni poziv za predlaganje vašeg programa/aktivnosti za 2009.g. koji treba sadržavati: obrazloženje programa/aktivnosti, financijski plan – odnosno specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa/aktivnosti u kojem će se navesti podatke o ukupnim troškovima, o djelu sredstava koja osiguravate iz vlastitih i drugih izvora, te o djelu sredstava za koja predlažete da ih osigura općina Čepin.

Iznose troškova treba iskazati u kunama.

Prijedlozi se mogu slati najkasnije do 03. studenog  2008. godine.

Nepotpuni prijedlozi, kao i prijedlozi koji ne prispiju u navedenom roku i propisanoj prijavnici, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Čepin.

U skladu sa Zakonom o športu (NN broj:60/92 ,25/93, 11/94, 77/95.), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj:47/90 i 27/93.) i Zakonom o tehničkoj kulturi (NN broj: 76/93 i 11/94), te ocjenom izvršenja programa za 2007. godinu u Programe javnih potreba društvenih djelatnosti općine Čepin uvrstit će se oni programi/aktivnosti koje prihvati Vijeće općine Čepin, a na prijedlog poglavarstva općine Čepin – uvažavajući Zakonske obveze kao i materijalne mogućnosti općine Čepin.

Prijedloge programa/aktivnosti u skladu sa sadržajem ovoga poziva treba poslati na adresu OPĆINA ČEPIN, 31431 Čepin, K. Zvonimira 105, na propisanoj prijavnici za sufinanciranje programa koju vam dostavljamo u prilogu., ukoliko jedna udruga predlaže više programa/aktivnosti – za svaki program treba priložiti posebnu prijavnicu. Za sve eventualne nejasnoće možete se obratiti na telefon 381-166.

PROČELNIK
Dragutin Romić, dipl. iur.