Molimo Vas, dostavite nam Vaš prijedlog programa/aktivnosti za 2011.g. koji treba sadržavati: obrazloženje programa/aktivnosti, financijski plan – odnosno specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa/aktivnosti u kojem će se navesti podatke o ukupnim troškovima, o djelu sredstava koja osiguravate iz vlastitih i drugih izvora, te o djelu sredstava za koja predlažete da ih osigura općina Čepin.

Iznose troškova treba iskazati u kunama.

Prijedlozi se mogu slati najkasnije do 26. listopada  2010. godine.

Nepotpuni prijedlozi, kao i prijedlozi koji ne prispiju u navedenom roku i propisanoj prijavnici, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Čepin.

U skladu sa Zakonom o športu (NN broj: 111/97., 13/98., 24/01.i 71/06.), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj:47/90 i 27/93 i 38/09.) i Zakonom o tehničkoj kulturi (NN broj: 76/93 i 11/94. 38/09.), te ocjenom izvršenja programa za 2010. godinu u Programe javnih potreba društvenih djelatnosti općine Čepin uvrstit će se oni programi/aktivnosti koje prihvati Vijeće općine Čepin, a na prijedlog načelnika općine Čepin – uvažavajući Zakonske obveze kao i materijalne mogućnosti općine Čepin.

Prijedloge programa/aktivnosti u skladu sa sadržajem ovoga poziva treba poslati na adresu OPĆINA ČEPIN, 31431 Čepin, K. Zvonimira 105, na propisanoj prijavnici za sufinanciranje programa koju vam dostavljamo u privitku ovog dopisa., ukoliko jedna udruga predlaže više programa/aktivnosti – za svaki program treba priložiti posebnu prijavnicu. Za sve eventualne nejasnoće možete se obratiti na telefon 381-166.

PROČELNIK
Dragutin Romić, dipl. iur.

PRIVITAK
Preuzmite, ispunite i isprintajte prijavnicu Prijavnica.doc