Pozivamo udruge, ustanove, pravne osobe i sl., dostavite nam Vaš prijedlog programa/aktivnosti za 2015.g. koji treba sadržavati: obrazloženje programa/aktivnosti, financijski plan – odnosno specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa/aktivnosti u kojem će se navesti podatke o ukupnim troškovima, o dijelu sredstava koja osiguravate iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava za koja predlažete da ih osigura općina Čepin.

Poziv za predlaganje programa/aktivnosti javnih potreba u Društvenim djelatnostima Općine Čepin za 2015.g. (.PDF dokument)

Prijavnica za sufinanciranje programa javnih potreba u Društvenim djelatnostima Općine Čepin za 2015.g. (.PDF dokument)