Obavještavamo vas da je Ministarstvo kulture objavilo poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2010. godinu na web stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr. Poziv je otvoren do 20. srpnja 2009. godine Kako je ove godine Ministarstvo objavilo ovaj Natječaj znatno ranije pozivamo udruge i ustanove iz područja kulture da se pravovremeno jave i apliciraju svoje programe/projekte.

OPĆINA ČEPIN
Upravni odjel za upravne-pravne  poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Klasa: 612-01/09-01/19
Ur. broj: 2158/05-09-2

PROČELNIK
Dragutin Romić, dipl iur.