Nakon provedenog postupka javnog natječaja za dodjelu koncesije za skupljanje i odvoženje komunalnog otpada s područja općine Čepin potpisan je koncesijski ugovor na 10 godina s tvrtkom Unikom Osijek. Osnovna novina (za velik broj mještana znači pojeftinjenje usluge) je u tome da je osnovni kriterij za određivanje cijene odvoza: volumen otpada koji se određuje prema zaduženim posudama od 120 L po domaćinstvu i iznosi 45,00 Kn mjesečno, a ne više kao do sada prema površini objekta.

Naknada za deponiranje sadržana je u cijeni. Ukoliko povremeno postoji potreba za većim posudama mještani su dužni kupiti tipizirane vrećice poduzeća Unikom (po cijeni od 9,00 Kn u što je uračunat i trošak odvoza i zbrinjavanja). Unikom neće odvoziti otpad koji nije odložen u propisane posude/vrećice.

Posebne kategorije mještana: samačka domaćinstva, korisnici programa socijalne skrbi općine Čepin, te dvočlana domaćinstva u kojima žive osobe starije od 65 godina ostvaruju pravo na umanjenje cijene od 50%. Pravo na umanjenu cijenu mještani dokazuju valjanom dokumentacijom u općini Čepin.

Računi će se ispostavljati jednom mjesečno, (ne više putem inkasatora) i moći će se plaćati bez naknade na blagajni Unikoma (mogu se ugovoriti i trajni nalozi putem poslovnih banaka ili kreditnih kartica).

Gospodarstvo plaća naknadu od 90,00 Kn mjesečno za odvoz posude od 120 L , ukoliko postoji potreba za većim posudama mogu ih dobiti od poduzeća Unikom.