Testiranje se odnosi na područje gospodarstva-pravni izvor Zakon o trgovačkim društvima, te propisi koji se odnose na područje lokalne i regionalne samouprave (Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakon o trgovačkim društvima).