Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje, koje će se dana 27. lipnja 2014. godine održati  u prostorijama Općinske vijećnice Općine Čepin, K. Zvonimira 105, od 17.30 do 20.00 sati.

Tema predavanja je „LEADER i revitalizacija zaštićenih kulturnih dobara u porječju rijeke Vuke – Utvrda Kolođvar“, a predavanje će održati prof. Zdenko Samaržija.