U vijećnici Općine Čepin, 20. lipnja 2019. u 19, 00 sati, održat će se predavanje o ekološkoj poljoprivredi sa sljedećim temama:

RATARSTVO po ekološkim standardima, POVRTLARSTVO  po ekološkim standardima te ZAŠTITA i sredstva za zaštitu.

Predavanje će održati Ivan Miličević, mag.ing.agr. iz poduzeća Eko Gruda d.o.o. sa dvadesetogodišnjim iskustvom na projektima razvoja ekološke poljoprivrede.

Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da prisustvuju ovoj edukaciji.