LAG Vuka-Dunav, u subotu 14. ožujka 2020. godine, u 11 sati u vijećnici Općine Antunovac, u suradnji sa BIOinput d.o.o. organizira predavanje o ekološkom uzgoju lijeske koje uključuje i pokaznu rezidbu koja će se održati na nasadu lijeske OPG-a Koprivnjak u Antunovcu.

Pozivamo sve zainteresirane da se do 11. ožujka 2020. godine prijave na radionicu djelatnicima LAG-a Vuka-Dunav: mailom (info@lagvuka-dunav.hr), telefonom (031/670498) ili osobnim dolaskom u prostorije LAG-a.