Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine”, broj 76/07, 38/09,55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja”Gospodarske zone” Čepin, Načelnik  Općine Čepin, objavljuje PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja”Gospodarske zone” Čepin.

1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja”Gospodarske zone” Čepin održati će se dana 12. rujna 2011.  godine u 10,oo sati u vijećnici Općine Čepin, Čepin, K. Zvonimira 105.

2. Prethodna rasprava se provodi u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuke te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputiti će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

v.d. PROČELNIKA
Antun Blažević