Temeljem članka 3., 9. i 10. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.-u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje PRIJEDLOG liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku godinu 2017./2018.

Svaki kandidat koji je sudjelovao u Natječaju za dodjelu stipendija, može u roku od 8 dana od dana objave ovog Prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči Općine Čepin i službenim mrežnim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr uložiti prigovor na listu u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu stipendija.

U prilogu pogledajte Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku godinu 2017./2018.(.docx)