Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav (LAG Vuka-Dunav) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Osijek i Organizacijom Danube Soya Beč i Danube Soya Novi Sad, dana 13.10.2015. godine u 11 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Osijek, Europske avenije 13, organizira informativno i edukativno predavanje za postojeće i buduće proizvođače soje i prehrambenih proizvoda od soje na temu Proizvodnja soje u dunavskoj regiji s naglaskom na ekološku proizvodnju soje koja nije genetski modificirana.

Radionica ima za cilj upoznati zainteresirane s proizvodnjom soje u RH i radom organizacije Danube Soya, te ciljevima i djelatnostima udruženja.

Predviđeno vrijeme trajanje radionice je do 12,00 sati.

Sadržaj:

1. Pozdrav organizatora:
– LAG Vuka-Dunav, predsjednica Nataša Tramišak, mag. iur,
– Hrvatska gospodarska komora Osijek, voditelj Odjela za poljoprivredu Hrvatske gospodarske komore, Ernest Nad, dipl. oec.

2. Proizvodnja soje u dunavskoj regiji
Danube soya, Dr. sc. Silvia Sponza, MSc Jovana Đisalov

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da svoje sudjelovanje na radionici potvrdite putem e-maila info@lagvuka-dunav.hr ili na telefon 031/278-023 do petka, 09.10.2015.g. do 15.00 sati.