Inicijalni sastanak na temu navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Čepina održan je prošlog tjedna u vijećnici Općine Čepin.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Osječko – baranjske županije: pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Romeo Jukić sa suradnicima Majom Međurečan i Zvonimirom Petnjarićem; nadalje predstavnici tvrtke Vodovod Osijek: dr.sc. Jasna Zima, dipl. ing. građ., rukovoditelj Službe Vodoopskrbe, Ante Kristić, dipl. ing. građ. rukovoditelj RJ Vodoopskrbna mreža Dubravko Pichler, mag.ing.techn., rukovoditelj RJ Proizvodnja vode. Ispred Vodovod – Hidrogeološki radovi d.o.o. direktor Ivan Tolarić, mag. geol. sa suradnikom Antom Kurtovićem, mag. oec., direktorica tvrtke Meandar d.o.o. Marija Leko-Kos, Igor Lončar i Ana Moržan u ime Hrvatske vode VGO Osijek, ispred tvrtke Urednost d.o.o Matija Krnić te ispred Općine Čepin općinski načelnik Dražen Tonkovac, pročelnik Krešimir Crnković i pročelnica Marica Beraković

Općinski načelnik Dražen Tonkovac otvorio je sastanak pozdravivši sve prisutne i pozdravljajući ovu obostranu inicijativu gradnje sustava javnog navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Čepina. Naime, Općina Čepin već duži niz godina planira vodocrpilište u Čepinu u Ulici Kralja Tomislava koje se više od deset godina ne koristi za pitku vodu, prenamijeniti za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Općina je već izradila i studiju postojećih zdenaca na vodocrpilištu koju je izradila tvrtka Vodovod – Hidrogeološki radovi d.o.o. predstavnici tvrtke upoznali su prisutne o stanju zdenaca.

Romeo Jukić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, preuzeo je riječ predstavivši Program gradnje sustava javnog navodnjavanja za razdoblje 2024. – 2025. godine, u sklopu kojeg se planira i izrada predinvesticijske studije i idejnog tehničkog rješenja za sustav navodnjavanja na području Čepina.

Zaključeno je u konačnici kako je potrebno napraviti raspored navodnjavanja, provjeriti kakvoću vode i prikladnost tla za navodnjavanje. Općina Čepin provesti će anketu zainteresiranih vlasnika poljoprivrednih površina, dok će Osječko-baranjska županija provesti izradu analize kakvoće i količine vode u zdencima, kao i kvalitete tla.

Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi i uvode dohodovnije kulture.

Korisnici će imati uvjete za stabilnu proizvodnju ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura, dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.