Projekt „Novim znanjem do novih ciljeva” nastao je s ciljem lakšeg i konkurentnijeg uključivanja mladih i nezaposlenih na tržište rada, zbog poticanja gospodarskog rasta i razvoja lokalne zajednice. Ciljane skupine ovog projekta su pripadnici/e ranjivih skupina, odnosno mladi do 25 godina i dugotrajno nezaposlene osobe, koje će kroz usavršavanje na različitim područjima steći znanja i kompetencije koje će im uvelike promijeniti život ali i pokrenuti novi poduzetnički pothvat. Projekt je u skladu sa općim ciljem projekta: Povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu, ali i u skladu sa specifičnim ciljem: „Razviti/unaprijediti socijalne usluge i programe za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina.“

Aktivnosti koje su se provodile godinu dana su:

1) Radionice – usavršavanje za mlade i nezaposlene

2) Aktivnosti adaptacije i opremanje prostora za provedbu projekta

3) Upravljanje projektom

4) Promidžba i vidljivost