Projekti u tijeku u Općini Čepin

Poduzetnička zona

 • Spojna cesta kroz industrijsku zonu
 • Izrada projektne dokumentacije za poduzetničku zonu Vinogradi – Čepin
 • Izgradnja komunalne infrastrukture

Ostali projekti

 • Izgradnja sekundarne mreže – novo naselje, 1. faza – priključci u tijeku
 • Izgradnja biciklističke staze
 • Magistralni spojni cjevovod – spoj Beketinci (projekti)
 • Rekonstrukcija vodocrpilišta Čepin
 • Izgradnja javne rasvjete za mjesto Beketinci
 • Postavljanje info stupa (reklamnog panoa)
 • Izrada i postavljanje displaya za poduzetničku zonu (3×5 metara)
 • Rekonstrukcija Hrvatskog doma u mjestu Beketinci
 • Saniranje deponije Luščić
 • Izrada i postavljanje smeđe signalizacije