vrtka “Pestrid” d.o.o., sa sjedištem u Bilju, provesti će sustavnu jesensku deratizaciju na području Općine Čepin u razdoblju od10.11.2016. – 19.11.2016. godine.

U navedenom periodu, usluga deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

  1.  tjedan (10.11. – 12.11.2016.):
    Livana, Čepinski Martinci i Čokadinci
  2.  tjedan (14.11. – 19.11.2016.):
    Beketinci, Čepin

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: Ratimor žitni mamac
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon 0,005%; denatonium benzoat (0,001%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.
Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna lokalne samouprave.