Obavještavamo mještane Općine Čepin da će se u periodu od 24.11. do 12.12.2022.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

– od 24. studenog do 25. studenog 2022.  –Beketinci i Čokadinci,

– od 25. studenog do 29. studenog 2022. – Čepinski Martinci i Livana

– od 30. studenog do 12. prosinca 2022. – Čepin