Tvrtka “Pestrid” d.o.o., sa sjedištem u Bilju, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Čepin u razdoblju od 16.11.2015. – 28.11.2015. godine.

 

U navedenom periodu, usluga deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

  1. tjedan (16.11. – 21.11.2015.):
    Livana, Ovčara, Čepinski Martinci, Čokadinci, Beketinci
  1. tjedan (23.11. – 28.11.2015.):
    Čepin

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon 0,005%
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna lokalne samouprave.