Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 24. i 31. prosinca:

08:00 do 13:00

Obavještavaju se mještani da u reciklažnom dvorištu mogu odlagati klaonički otpad u kontejner za klaonički otpad.