Ovih dana su aktualni radovi na komunalnoj infrastrukturi i javnim površinama općine Čepin. U tijeku je košnja kanala po Čepinu, uređenje parkova (Park Hrv. Branitelja, Park kod sveučilišta, Park Sv. Ana, navodnjavanje i košenje zelenih površina), krčenje ograde okogroblja u Čepinskim Martincima, a pokošeno je i pravoslavno groblje u Čepinu. Kroz projekt javnih radova, 20 osoba sudjeluje u ovom komunalnom uređenju.

Aktivnosti u sklopu javnih radova
Radovi na održavanju čistoće (ručno skupljanje otpadaka s javnih površina, parkova, pražnjenje spremnika za otpad, radovi na održavanju hortikulture, radovi na čišćenju autobusnih ugibališta. Čišćenje divljih deponija, radovi na održavanju cesta, uklanjanje, odvoz i spaljivanje i ostali poslovi na održavanju i uređenju općinskih objekata.