Na jučerašnjoj sjednici općinskog vijeća općine Čepin osim što je velikom većinom glasova izglasan proračun Općine za 2015. godine koji je u velikoj mjeri okrenut investicijskim projektima za koje se očekuje potpora iz proračuna Županije, Vlade RH i EU fondova, donijeta je i još jedna odluka za koju se vjeruje da će stvoriti preduvjete nakon kojih Čepin više nikad neće biti isti; očekujemo krupan iskorak; projekte na EU razini.

Donijeta je odluka za izmjenu odluke o izradi izmjene i dopune PPUO Čepin, jer radi se o investicijskom ciklusu tvrtke Žito vrijednom  milijardu kuna kroz period od 5 godina (ova odluka je donijeta uz samo jedan suzdržan glas vijećnika).

Evo nekoliko detalja iz razvojnog projekta proširenja gospodarske zona Ovčara:
Tvrtka Žito d.o.o. Osijek i povezane tvrtke podnijele su inicijativu Općinskom vijeću za proširenje gospodarske zone Ovčara u Čepinu za zemljište na k.č.br. 4883 k.o. Čepin u površini 57.513 m2.

Razradom Idejnog projekta cijele lokacije gospodarske zone Ovčara, nakon odabira najboljeg projektnog rješenja koje obuhvaća prehrambenu industriju, skladišne kapacitete, distribuciju i transport proizvoda, te prezentaciju proizvoda, na k.č.br. 4883 k.o. Čepin smjestit će se reprezentativna zgrada Prezentacijskog centra.

Centar bi služio za prezentaciju i prodaju reprezentativnih prehrambenih proizvoda tvrtke Žito i povezanih tvrtki kao što su pršut, panceta,…Na lokaciju planiraju dovesti oko 100.000 posjetitelja godišnje. Parking za posjetitelje smjestili bi izvan parcele centra, na dio sadašnje parcele farme što bi izmjenama Prostornog plana trebalo omogućiti. Vjerujemo da će se u dogledno vrijeme osnovati i turistička agencija koja će objediniti ponudu u smislu uvezivanja ove ponude s ponudom ciklo turizma (naš plan s biciklističkim stazama), novog hipodroma u Čepinu, revitalizacije i adekvatnijeg vrednovanja naših Zidina, i slično.

Tvrtka je do sada na lokaciji gospodarske zone Ovčara o vlastitomu trošku izradila projektnu dokumentaciju , ishodila dozvole za građenje, te će uskoro završiti izgradnju javnih prometnica buduće gospodarske zone.

Izradili su projekt za rušenje i počeli sa rušenjem farme tovne junadi u gospodarskoj zoni Ovčara na čije mjesto dolaze novi objekti i parking.

Za objekte Mesne industrije  u toku je završavanje glavnih projekata, te ishođenje dozvola za građenje. Tvornica za preradu mlijeka je u fazi izrade idejnih projekata.

Osim na ovoj lokaciji na lokacijama Tvornice ulja Čepin i Mala Branjevina planiraju uložiti još 50 mil. EUR u nove projekte. Sve nove povezane tvrtke koje investiraju na području Općine Čepin biti će ili već jesu registrirane sa sjedištem na području općine Čepin.