Obavještavaju se svi zainteresirani poljoprivrednici za registraciju traktora i priključnih vozila na terenu, da će Centar za vozila Hrvatske, STP Autoreparatura Osijek, dana 11. i 12. svibnja 2021. godine, s početkom u 8:00 sati, u Čepinskim Martincima, na lokaciji: nogometno igralište NK Gibarac 95, Bizovačka ulica, vršiti tehnički pregled istih.