Cilj projekta je zaustavljanje propadanja kulturnog dobra kroz aktivnosti obnove i dogradnje, te stvaranje uvjeta za razvoj sadržaja u suradnji s organizacijama civilnog društva: opremanje mini koncertne dvorane, postavljanje zavičajne zbirke i opremanje prostorija za rad lokalnih udruga. Uz obnovu objekta, planirana je i revitalizacija parkovnog perivoja.