Prije tridesetak dana požar je uništio mali dio krovišta na Hrvatskom domu u Čepinskim Martincima. Uzrok požara je bila dotrajalost električnih instalacija. “Kako smo već prije imali u planu rekonstrukciju krovišta, 23.10. smo krenuli u radove rekonstrukcije uličnog dijela zgrade Hrvatskog doma u Čepinskom Martincima. Predviđen završetak radova je u sljedećih desetak dana ako dozvole vremenske prilike”, rekao je vijećnik općine Čepin Mirko Janković.

Ukupna vrijednost radova je do 60 tisuća kuna.