Temeljem članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11.), a vezano na članak 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.) Povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje REZULTATE INTERVJUA za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin.

Pogledajte

dokument rezultata intervjua (.PDF)
dokument odluke o izboru polaznika (.PDF)