Oštećene ceste u Čepinu bit će sanirane tijekom sljedećih dana, a taj će posao obaviti Gradnja Osijek, koja je dobila posao na natječaju. U Općini Čepin navode kako je projekt sanacije cesta nužan kako bi se povećala sigurnost i udobnost vožnje. Najkritičnije je bilo na kolniku u Ulici grada Vukovara ispred Doma zdravlja i stadiona NK Čepin, te u nastavku ulice do čvorišta na obilaznici, gdje su postavljeni i novi svjetlosni prometni uređaji i znakovi.

Ante Babić, stručni suradnik u Općini Čepin, kaže kako je Ulica grada Vukovara bila poprilično opterećena prometom jer je služila kao obilazni prometni pravac za vrijeme infrastrukturnih radova u Čepinu. “Skidamo sloj asfalta kako bismo temeljito sanirali kolnik, a u planu je asfaltiranje ulice u naselju Ovčara, koja je jedina ostala neasfaltirana u sklopu prijašnjeg programa sanacije lokalnih cesta. Bit će sanirana i Ulica Eugena Kvaternika, ali samo rupe na cesti, dok će nagodinu biti potpuno asfaltirana. U sklopu radova na cestama o kojima skrbi Općina Čepin popravit će se sve udarne rupe, a vrijednost investicije je tristotinjak tisuća kuna”, pojašnjava Ante Babić.

Na području Čepina novim je asfaltnim slojem presvučena i glavna cesta iz smjera Osijeka preko Livane do Čepina u sklopu gradnje čepinskog kolektora te Osječka ulica od središta naselja na raskrižju uz benzinsku crpku do vodocrpilišta, nakon što je ispod kolnika postavljen magistralni vodoopskrbni cjevovod prema Đakovu.