Uprava za ceste Osječko-baranjske županije pristupila se rješavanju jednog od tekućih problema; zakonitog i sigurnog prometovanja na županijskim cestama na području općine Čepin.

Sanirane su ove županijske ceste:

Na cesti 4089 (pravac prema Ivanovcu) zamijenjen je habajući sloj asfalta, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija u dužini od dvije tisuće metara.

Županijska cesta broj 4105 (dio od granice s Osijekom do početka Čepina, kao i dio na području Čepinskih Martinaca): sanirane su udarne rupe u dužini od 7 kilometara. Popravljena je i cesta (broj 4085) u Ulici kralja Tomislava u Čepinu .

Zahvaljujemo se sumještanima za iskazano razumijevanje tijekom izvođenja radova, jer uvjereni smo da nam je zajednički cilj što veća sigurnost svih sudionika u prometu!