Pozivanje se, prema dogovoru, predviđa za četvrtak, 30. listopada 2014. godine, u prostoru općine Čepin, s početkom u 17,00 sati, a predvidivo treba trajati najkasnije do 17,45 sati.

Tijek smotriranja planira se na slijedeći način:

–    17,00 do 17,10 sati- pozdravni govor i obraćanje načelnika općine Čepin ili druge odgovorne osobe
–    17,10 do 17,25 predstavnik PUZS-a Osijek upoznaje prisutne s postojećim sustavom zaštite i spašavanja u RH, o ustroju, dužnostima i zadaćama u JLS po pitanju zaštite i spašavanja, te provedbi osposobljavanja
–    17,25 do 17,45 ažuriranje podataka i popunjavanje upitnika pripadnika postrojbe CZ ON Čepin