Općina Čepin je i za školsku godinu 2020./2021. osigurala sredstva za kupnju dodatnih nastavnih materijala (bilježnice, radne bilježnice, likovne mape, kutije s radnim materijalima) za sve učenike osnovnih škola, uključujući obvezne i izborne predmete.

Za ovu svrhu u proračunu je osigurano više od 300.000,00 kuna.

Sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske, pa su svi učenici udžbenike dobili danas, na početku nastavne godine, zajedno s dodatnim nastavnim materijalima koje je osigurala Općina.
Kao i prethodnih godina, nastavlja se projekt “Školski obrok za sve” u sklopu kojega su osigurani besplatni školski obroci za svu djecu, a koji sufinanciraju Europska unija, Osječko-baranjska županija i Općina Čepin.

Općina Čepin financira u potpunosti produženi boravak u OŠ Vladimir Nazor.

I ove godine Općina će dodjeljivati stipendije, sufinancirati asistente u nastavi, a nastavljamo i sa sufinanciranjem prijevoza učenicima srednjih škola, kao i studentima!

Svim učenicama i učenicima osnovnih i srednjih škola, posebno onima koji prvi put sjedaju u školske klupe, učiteljima, profesorima i roditeljima želimo sretno i uspješno u novoj školskoj godini!

Općinski načelnik Dražen Tonkovac sa zamjenicima
Predsjednik Općinskog vijeća Robert Periša
Općinsko vijeće i Općinska uprava