Radi sigurnijeg prometovanja na cestama, Županijska uprava za ceste ponudila je jedinicama lokalne samouprave suradnju u uređenju autobusnih stajališta i ugibališta. Franjo Sušec, suradnik za sigurnost cestovnoga prometa Županijske uprave za ceste, iznenađen je kako su se na njihov poziv odazvale samo dvije-tri općine.

– Cijeneći kako je sigurnost putnika u javnom prijevozu važna, a budući da mnoge općine nemaju uređena stajališta, odlučili smo pokrenuti inicijativu i ponuditi svim općinama model prema kojem bi zajednički sufinancirali mjesta za zaustavljanje autobusa. Iznenadilo nas je to što su inicijativu prihvatile jedino dvije općine s područja Đakovštine i nedavno općina Čepin, s kojom uspješno surađujemo i na nekim drugim projektima. Ponudili smo općinama da sufinanciramo gradnju stajališta, ugibališta i perona u omjeru mi 40 posto, a općine 60 posto. Neke od općina imaju svoje vlastite komunalne pogone pa onaj dio posla koji pripada općinama – zemljani radovi i priprema – odrade sami, ako imaju iskustva, ili da angažiraju građevinsku tvrtku kao što je Općina Čepin angažirala tvrtku Binder za te poslove. Na Županijskoj upravi za ceste je drugi dio posla – asfaltiranje, i postavljanje vertikalne te obilježavanje horizontalne prometne signalizacije – pojašnjava Sušec, dodajući kako će na području općine Čepin biti uređeno 21 stajalište i ugibalište za autobuse međugradskog prometa.

– Na području Čepina Županijska uprava za ceste – navodi Sušec – već duže dobro surađuje i na projektima poput semaforizacije raskrižja i kritičnih točaka na prometnicama, postavljanja mjerača brzine vozila, a u planu su i gradnja kružnog toka na čepinskom ipsilonu u središtu naselja te na mostu u Beketincima, gdje bi se trebale proširiti prometne površine.

Načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac, očito zadovoljan suradnjom sa Županijskom upravom za ceste, najavio je kako će se u sklopu rješavanja prometa kroz kružni tok isprojektirati i biciklistička staza koja će se nastaviti graditi, a novac za to namaknuti apliciranjem na strukturne fondove.
Glas Slavonije – D. Pejić

U PLANU GRADNJA 30-ak KILOMETARA BICIKLISTIČKIH STAZA
– Biciklističke su nam staze važne za sve one koji, zbog štednje, sve više koriste bicikl kao prijevozno sredstvo i za odlazak na posao i za vožnju do općinskog središta gdje obavljaju administrativne i ostale poslove. Brinemo za to da im vožnja u budućnosti bude sigurnija nego sada. Trebamo napraviti 30-ak kilometara biciklističkih staza koje bi se spojile kao i ova koja je napravljena kroz Čepin do Livane na mrežu prema Osijeku, ali i Vladislavcima, Ernestinovu, Antunovcu, Vuki i Đakovu – kaže načelnik Tonkovac.