Obavještavamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade (samce ili kućanstva) koji se griju na drva da mogu predati zahtjeve za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti i rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb kojim je na ime podnositelja utvrđena zajamčena minimalna naknada.

Zahtjev je moguće preuzeti u pisarnici Općine Čepin ili na linku: Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva (.docx)
Zahtjevi se zaprimaju radnim danom od 09:00 do 15:00, u pisarnici Općine Čepin.