Renomirana tvrtka koja se već 50 godina bavi reciklažom otpada otvorila je centar za gospodarenje ambalažnim otpadom u Beketincima. Zamolili smo ih da nam se predstave;

Nakon 50 godina bavljenja reciklažom stakla i otpadnom ambalažom, poduzeće Unija Nova brzo i uspješno otvara novi Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom u Beketincima, općina Čepin….

Svakodnevni razvoj našeg društva u cjelini, neminovno uzrokuje sve veće opterećenje okoliša otpadom raznih vrsta. Samim time reciklaža otpada nameće se kao imperativ održivosti ukupnog razvoja i napretka, a ne samo kao trend ili ispunjavanje norme. Poduzeće UNIJA NOVA već punih 50 godina približava svijest i ponašanje građana Republike Hrvatske europskim navikama i razmišljanjima. Također, poštujući zakonske okvire poslovanja u Republici Hrvatskoj, 2004. godine poduzeće je uvelo sustave upravljanja kvalitetom i okolišem u sve radne procese primjenjujući međunarodne norme: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

UNIJA NOVA danas sa svojim partnerima pokriva veći dio urbanog dijela Hrvatske oporabom staklenog otpada svih vrsta, te sakupljanjem i preradom PET, Al/Fe ambalaže i papira, koji čine veći dio svakodnevnog otpada iz kućanstva. Bez obzira o kojoj vrsti stakla se radi, svako staklo može dobiti novu prigodu za drugi život, bilo kao granulat za proizvodnju nove staklene ambalaže ili ravnog stakla, bilo kao pomoć u agronomiji (Flora glas) i građevinarstvu (Efekt glas) ili kao novi unikatni umjetnički predmet. Ne bi trebalo zaboraviti da staklo nije biorazgradivo, te da se može nebrojeno puta ponovno uporabiti bez gubitaka u masi novonastalog proizvoda.

No, krenimo od početka…

1961. – Unija Nova je osnovana kao inicijator sakupljanja otpadnog stakla i prerade staklenog loma.  

Sakupljalo se isključivo ambalažno staklo iz industrije na području cijele bivše Jugoslavije.

1985. – U Zagrebu su postavljeni i prvi spremnici za odvojeno sakupljanje stakla na javnim površinama, namijenjeni građanstvu. Iz godine u godinu broj postavljenih spremnika se povećavao, te su danas prisutni u većem dijelu Hrvatske.

1990. – Velike promjene uslijed gubitka većeg područja djelovanja poduzeća. Prestaje sakupljanje iz industrije, te se Unija Nova orijentira na prikupljanje stakla od građanstva i ostalih imaoca otpada. Količine prikupljenog otpadnog stakla na području Republike Hrvatske znatno se povećavaju.
1996. – Izrađen je novi pogon za preradu otpadnog stakla, modularnog tipa, koji može preraditi sve vrste stakla s kapacitetom dovoljnim za sve količine otpadnog stakla s područja Hrvatske.

Program oporabe stakla je individualan, prema potrebama korisnika. Radi što bolje učinkovitosti – pražnjenje i popravci spremnika obavljaju se na lokacijama. Oporabljuju se sve vrste i količine otpadnog stakla, a poduzeće je ovlašteno izdavati potvrde o pravovaljano zbrinutom staklenom otpadu.

2005. – do danas

Započinje gradnja novog pogona povećanog kapaciteta i prilagođenog za predobradu više vrsta ambalažnog otpada (staklo, PET, MET), kao i svih vrsta ostalog otpadnog stakla (ravnog-prozorskog, auto stakla, sigurnosnog, žičanog stakla, bolničkog, laboratorijskog i sl.). Razvijen je vlastiti software s 20-godišnjom bazom podataka koji omogućuje up-to-date praćenje dinamike pražnjenja spremnika.

Proizvodni program tvrtke:

  • stakleni granulat separiran po bojama za izradu staklene ambalaže (bijeli, smeđi, zeleni, specijalne boje)
  • stakleni granulat za primjenu u industriji ravnog stakla
  • stakleni granulat za zaštitu u agronomiji (FLORA GLAS)
  • stakleni granulat za uređenja prostora (EFEKT GLAS)
  • posebno lomljeni i prosijani granulat za razne umjetničke primjene
  • stakleni granulat za upotrebu pri gradnji prometnica
  • usluge sakupljanja, prijevoza, sortiranja i predobrade otpadnog papira, plastike (PET i ostali polimeri), metala (Al/Fe ambalaža) i svih vrsti otpadnog stakla
  • Centri za gospodarenje ambalažnim otpadom (PET, Al/Fe i ostali polimeri)

2010. – Posebno bi smo istaknuli ovu godinu kada smo uspješno proširili naše poslovanje na istočni dio Lijepe naše. Naime, te godine se otvara naš Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom u Beketincima, koji trenutno zapošljava 6 djelatnika i ima pozitivnu tendenciju širenja. U vrijeme svakodnevnih negativnih informacija o recesiji, neučinkovitosti, povećanom broju nezaposlenih, mi smo naišli na „širom otvorena vrata“ i dobrodošlicu lokalne samouprave i stanovništva. S tim u svezi želimo napomenuti da su djelatnici općine Čepin bili nadasve fleksibilni i brzi vezano uz ishođenje potrebnih informacija i dozvola za legaliziranje poslovanja i pravovremeni početak poslovanja na našoj novoj lokaciji u Beketincima. U skladu sa pozitivnim rezultatima poslovanja i pozicioniranjem na tržištu roba i usluga tvrtka Unija Nova, vezano uz gospodarenje otpadom, već u 2011. godini predviđa daljnje proširenje proizvodnih kapaciteta uz otvaranje novih radnih mjesta na spomenutoj lokaciji.

Za kraj ne zaboravimo da se korištenjem recikliranog stakla smanjuje odlaganje za 75% i umanjuje emisija štetnih tvari za 14 – 20%. Reciklirano staklo stvara uštede energije 25 – 32% u proizvodnji novog stakla. Također, u prosjeku 16% novca koje platite za proizvod otpada na ambalažu, ako ju propisno ne odložite završiti će na deponiji. Tvrtka Unija Nova nudi Vam cjelovita rješenja za zbrinjavanje otpadne ambalaže od stakla, PET-a, Al/Fe-a i papira, te svih ostalih vrsta stakla.

Reciklirajmo zajedno,

Vaša Unija Nova