Temeljem ukazane potrebe i predviđenih financijskih sredstava u proračunu općine Čepin, općinska uprava krenula je u uređenje lokalnih cesta (ulica) na svom području, kako slijedi: U ČEPINU (Zrinske gore, Kamešnice, Dore Pejačević, V. Nazora, J. Kozarca, Hrvatskih obrambenih snaga, F. Račkog, F. Tuđmana, Željeznička, Gajeva i oko Pravoslavnog groblja), LIVANI (Željeznička, Vrtna, te prema groblju) i BEKETINCIMA (put na kraju Čepinske ulice).

Na navedenim cestama izvršit će se skidanje površinskog sloja i niveliranje ulica, te će se izvršiti nasipanje gazivog sloja kamena. Radove izvodi tvrtka Binder.

Ova mjera  trenutno će olakšati prometovanje spomenutim cestama, a općinska uprava je svjesna da je jedino kvalitetno rješenje asfaltiranje, te se pristupilo izradi projektne dokumentacije i ishođenju potrebitih dozvola koje su potrebne za prijavljivanje na ruralne i strukturne fondove.