Dana 14. srpnja započeli su veliki radovi na području općine Čepin. Zbog učestalog prometa, na lokalnim cestama nastala su oštećenja ali i rupe koje onemogućavaju sigurno sudjelovanje u prometu. Iz tog razloga, iz općinske uprave odlučili se za rješavanje tog problema. Zbog tih će radova neke ceste možda biti zatvorene na kraći period ili će se voziti jednim, pa se mole mještani za razumijevanje.

Isto tako, svi oštećeni leženi policajci zamijenit će se s novim, asfaltnim jer kao takvi predstavljaju lakši prelaz za sve automobile. Ono što je još važno istaknuti jest to da će se postavljati novi asfaltni ležeći policajci i kod Doma zdravlja te kod vrtića kako bi se povećala sigurnost svih mještana, a osobito onih najmlađih. Cilj je smanjiti brzinu na tim područjima s obzirom na veliku frekvenciju ljudi.