Ovih dana su aktualni radovi na komunalnoj infrastrukturi i javnim površinama općine Čepin. U želji za što boljim uređenjem općine s jedne strane, a s druge strane pokušavajući postići što veću zaposlenost svojih sumještana, Općina Čepin je inicijator i izvođač projekta u kojem će šesnaest dugo nezaposlenih osoba biti zaposleno, a projekt financira u punom iznosu Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ciljana skupina projekta su dugo nezaposlene osobe bez obzira na životnu dob, obrazovanje i prethodno radno iskustvo uz uvjet da su najmanje 3 godine u evidenciji  nezaposlenih osoba (svih 16 su nezaposleni duže od 3 godine).

Ukupna vrijednost projekta je 330.000,00 kuna i radovi će trajati  6 mjeseci.

Aktivnosti
Radovi na održavanju čistoće (ručno skupljanje otpadaka s javnih površina, parkova, pražnjenje spremnika za otpad, radovi na održavanju hortikulture, radovi na čišćenju autobusnih ugibališta. Čišćenje divljih deponija, radovi na održavanju cesta, uklanjanje, odvoz i spaljivanje i ostali poslovi na održavanju i uređenju javnih površina u vlasništvu općine Čepin.