Vodocrpilište Čepin izgrađeno je 1984. godine, vodocrpilište je obrađivalo podzemnu sirovu vodu s ciljem dobivanja vode potrebne kvalitete za piće. Za proizvedenu vodu sve do 15.05.2001. g analize su bile pozitivne i voda je bila zdravstveno ispravna. Donošenjem Pravilnika o zdravstveno ispravnoj vodi za piće (NN-2000.godine) proširena je postojeća analiza s obvezama.

– analiziranjem količine amonijaka, arsena, magnezija i mangana u uzorcima vode.

Dana 15.05.2001. g prvi put su ispitani uzorci vode,te je analizom utvrđeno da u odnosu na Pravilnik ima povišenih koncentracija amonijaka, mangana i arsena, te da voda ne odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Na temelju analiza Ured za zdravstvenu i socijalnu skrb Odsjek sanitarne inspekcije donosi Rješenje kojim se društvu Urednost d.o.o. Čepin naređuje da se osigura zdravstveno ispravna voda za piće.

Budući da postojeća oprema za vodocrpilište nije bila konstruirana za otklanjanje arsena, mangana i amonijaka te zbog dotrajalosti strojarsko tehnološke opreme i zastarjelosti  tehnološkog sustava nije se mogla dati Pravilnikom zahtijevane izlazne parametre te obrađena voda koja izlazi iz postrojenja nije za piće već samo za tehnološke potrebe stanovništva.

Sirova voda dolazi iz dubokih bunara – zdenaca na predmetnom crpilištu. Obzirom da se voda – odnosno crpilište geografski nalazi u tzv. „dravskoj depresiji“  (izrazito nizinskom kraju šire  doline rijeke Drave) te da je ovo područje dio Panonske nizine, prirodne podzemne vode sadrže znatne količine željeza, mangana i arsena , a znatno su opterećene i povećanim sadržajem amonijaka.

Zbog navedenih razloga Urednost d.o.o. Čepin nije bila u mogućnosti proizvesti zdravstveno ispravnu vodu i sanitarni inspektori Ureda državne uprave u Osječko baranjskoj županiji donose Rješenje kojim se Urednost d.o.o. ZABRANJUJE uporaba vode iz vodocrpilišnog objekta za javnu opskrbu pučanstva kao vode za piće u 2004 godini. Mjere zabrane traju sve dok se iz vode ne uklone ili svedu u granice dopuštenih koncentracija tvari čija je prisutnost štetna po ljudsko zdravlje.

Od toga datuma Urednost d.o.o. osigurala je financijska sredstva u iznosu od 27.500.000,00 kn za rekonstrukciju vodocrpilišta. Po osiguranim sredstvima raspisana su dva natječaja za rekonstrukciju (ponuđači Vodovod Osijek i Vodotehnika Zagreb) izvršeno je s pilotiranjem za proizvodnju zdravstveno ispravne vode, ali ni jedan od ponuđača nije zadovoljio uvijete iz natječaja te nije izvršena rekonstrukcija.

Trenutna rekonstrukcija vodocrpilišta po dobivenom javnom natječaju nalazi se u fazi izrade projektne dokumentacije od strane Hidringa Osijek u vrijednosti od 460.000,00 kn

U međuvremenu od zabrane distribucije vode iz vodocrpilišta Čepin do danas izgrađen je magistralni cjevovod Osijek- Čepin-Vuka u dužini 12 km vrijednosti investicije 11.6 milijuna kuna. Financiran je u omjeru 90% Hrvatske vode i resorno Ministarstvo i 10 % Općina Čepin.

Izgradnjom cjevovoda stvorene su tehničke mogućnosti za opskrbu vodom iz vodocrpilišta Vodovoda Osijek mjestima u Općini Čepin, Čepinski Martinci, Čokadinci i Beketinci, te objektima na autoputu Slavonika PUO Beketinci.

Urednost d.o.o. bila je investitor za spajanje sekundarne vodovodne mreže na magistralni cjevovod, a izvođač radova bio je Vodovod Osijek. Cijena vode izračunata je prema Uredbi o mogućoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga

Iz strukture cijene vidljivo je da je prihod Urednosti za redovno poslovanje 1.91 kn.

Navodi reportera sa Slavonske televizije o cijeni vode da je zbog razlike od 0,30 lip došlo do vremenskog odmaka puštanja „Osječke vode“ su potpuno neutemeljena jer garantiramo da i u tom slučaju cijena vode u Čepinu iznosila 6,80 umjesto 6,50 kn.

Da se reporter malo ozbiljnije upustio u analizu vjerojatno bi došlo do zaključaka da se gubitci u mreži plaćaju i za osječku i za čepinsku vodu. Cijena vode od 4,09kn+PDV+0,50 kn za razvoj predstavlja čisti trošak za Urednost, a da je cijena vode za Urednost od 3,80 kn predstavljala prihod iz kojeg su se podmirivali troškovi poslovanja i ostvarivao prihod za redovno poslovanje.

Podsjetimo kubik vode u Osijeku košta 9,19 kn a u Čepinu 11,62 kn (op. ur.)

Urednost d.o.o.