Na sjednici Hrvatskog sabora od 17. Veljače 2012. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim se primjenjuje snižena stopa PDV-a od 10% na račune za vodu. Sukladno tomu komunalno poduzeće Urednost d.o.o. donosi slijedeće:

CJENIK VODNIH USLUGA

1. FIKSNI DIO
– Naknada za održavanje sustava 10,00  kn/ mjesečno
– PDV 10 % 1,00  kn/mjesečno
Ukupno: 11,00 kn/mjesečno

2. VARIJABILNI DIO
– Osnovna cijena vode 7,66  kn/m³
– PDV 10 % 0,77  kn/m³
– Naknada za zaštitu voda 0,90  kn/m³
– Naknada za korištenje voda 0,80  kn/m³
– Naknada za razvoj 0,50  kn/m³
Ukupno: 10,63 kn/m³

Cjenik se primjenjuje od dana 01.03.2012.

Urednost d.o.o. Čepin
Direktor: Josip Sić, dipl. oec.