U petak, 03. veljače 2017. godine u općinskoj vijećnici Općine Čepin s početkom u 15,00 sati u nazočnosti općinskog načelnika Dražena Tonkovca, pročelnika općinske uprave Krešimira Crnkovića, predstavnice Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Osijek gđe Silvane Pirić, članovima Stožera civilne zaštite Općine Čepin Robertu Periši, Marijanu Gavranu i Mihaelu Šilcu kao i pripadnicima Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Čepin Ivanu Beku, Krunoslavu Dješki i Velimiru Budišiću, uručene su potvrde o završenom programu osposobljavanja Stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva te potvrde o završenom programu osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Program osposobljavanja za djelovanje u sustavu civilne zaštite uspješno je završilo 8 pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Čepin te 3 člana Stožera zaštite i spašavanja, a što predstavlja evidentan doprinos sustavu civilne zaštite na području Općine Čepin.

Za napomenuti je, isto tako, da je Općina Čepin u cijelosti, kao i proteklih godina, ispunila svoje obveze koje proizlaze iz odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite. Općinski načelnik Dražen Tonkovac podnio je Općinskom vijeću Općine Čepin na usvajanje Izvješće o analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine Čepin za proteklu 2016. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo i donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Čepin za 2017. godinu s iskazanim financijskim elementima bitnim za razvoj sustava civilne zaštite na području naše Općine.

Tako je Općina Čepin za redovito financiranje sustava civilne zaštite (vatrogastvo, DVD Čepin, DVD Bektinci, HGSS, Crveni križ, pravne osobe koje se u okviru djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, lovačke i ribolovne udruge, i sl) za 2017. godinu predvidjela financijska sredstva u iznosu od 698.000,00 kuna.

Za istaknuti je da Općina Čepin brine o zaštiti i sigurnosti svojih mještana kroz organizirani sustav civilne zaštite u vidu Stožera civilne zaštite i Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Čepin koji su u suradnji s općinskim načelnikom Draženom Tonkovcem i drugim pravnim osobama i stručnim službama (Komunalac Čepin d.o.o. Čepin, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Osijek) pokazali i dokazali da se Općina do sada uspješno nosila sa svim elementima ugroze.

Tako je Općina Čepin odigrala značajnu ulogu tijekom saniranja posljedica poplava u mjesecu svibnju 2014. godine u Gunji i ostalim mjestima Brodsko-posavske županije zahvaćenim tom prirodnom katastrofom kada je stavila sve raspoložive snage sustava civilne zaštite na raspolaganje, kako u vidu dodjele hrane, odjeće i obuće i ostalih osnovnih potrepština unesrećenima, tako i u vidu konkretnog zbrinjavanja unesrećenih osoba i stoke na području Općine Čepin.

Nadalje, Općina Čepin je u 2015. godini bila suočena s izbjegličkom krizom kada je preko 600 sirijaca bilo privremeno smješteno na području Općine Čepin, a zajedničkim djelovanjem Općinskog načelnika, predstavnika MUP-a, Stožera i Crvenog križa ta izvanredna situacija je uspješno okončana bez evidentiranih situacija i elemenata ugroze.

Također, Općina Čepin je uspješno sanirala posljedice štete od olujnog nevremena koje je zahvatilo područje Općine Čepin dana 26. i 27. lipnja 2016. godine kada je Općina za 20.-tak stambenih objekata u vlasništvu osoba slabijeg imovinskog stanja kao i socijalnog statusa izdvojila sredstva za popravak uništenih krovova, crijepova i fasada objekata oštećenih u olujnom nevremenu.

Zaključno, svim osposobljenim članovima i pripadnicima ovim putem izražavamo iskrene čestitke!