Obavještavaju se mještani Općine Čepin da je dana 25. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu (Ponuda smještaja za raseljene osobe), uz koji treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu (Potvrda o nadzoru stambene jedinice) stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Obrazac za prijavu (Ponuda smještaja za raseljene osobe), i potvrda  stožera jedinice lokalne samouprave (Potvrda o nadzoru stambene jedinice) su sastavni dio Javnog poziva.

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Obrazac Ponuda smještaja za raseljene osobe, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice možete preuzeti svakog radnog dana u Općini Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, u vremenu od 8:00 do 15:00 sati ili ovdje.

Nakon zaprimljenog zahtjeva (Obrazac Ponuda smještaja za raseljene osobe), Stožer civilne zaštite Općine Čepin će u najkraćem mogućem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice koju će dostaviti podnositelju zahtjeva.

Za sva eventualna daljnja pitanja možete se obratiti u Općinu Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, osobno, putem telefona 381-229 ili putem e-maila kresimir.crnkovic@cepin.hr

Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Uputa Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Obrazac Potvrda o nadzoru stambene jedinice